Templomok
Intézmények

ruzsa

ottomos

pusztamerges

Templomok - Ruzsa

A településről:

1949-ben Csorva néven önálló község lesz, 1957-ben veszi fel a Ruzsa nevet. Önálló egyházközséggé 1944-ben alakul. 1946-56-ig az ásotthalmi plébániáról külkáplán látja el. Ekkor lelkészség lesz. Az újabb kápolna 1975-ben készül, a lelkészlakkal egyben. 1987-ben új templom, 1993-ban új plébánia épül, miközben a régit lebontják. 1999-2000-ig oldallagosan ellátja Pusztamérgest, és 2003-ig Öttömöst is. 2003-ban, a plébános halála után Mórahalomhoz csatolják, majd 2004-ben plébánost kap, és attól kezdve ismét ide tartozik Öttömös és Pusztamérges.

 

A templomról:

1985. február 25-én dr. Udvardy József püspök letette az új templom alapkövét, melyet 1987. augusztus 8-án szentelt fel Gyulay Endre megyés püspök Urunk színeváltozásának tiszteletére. 1991-ben harangtorony, 1993-ban új plébánia épült. 1998. augusztus 9-én a megyés püspük két új harangot áldott meg. 1999. április 24-én a templom toronyórát kapott, melyen Ruzsa község címere mellett két M betű jelzi a Magyar Millenniumi Esztendőt.

2000-ben Soós János esperes szentelte fel a település szociális otthonában a Szent Rita kápolnát.

2003 augusztusában Németországból új Mária szobrot kapott az egyházközség, és 8 színes, szenteket ábrázoló ablakot áldott meg Kretovics László pápai prelátus, majd újabb 8 ablakot 2003 decemberében P. Urbán József SCHP tartományfőnök.
2006-ban az egyházközség Hollandiából egy orgonát hozat a templomnak, melyet Laczkó Ferenc pápai prelátus áld meg.

2007 Húsvétján új főkaput kap a templom.
2008-ban az országban elsőként a helyi önkormányzat támogatásával Seregély István egri érsek kérése meghallgatásra talál és átadják Szent Erzsébet születésének 800. évfordulóján a Szent Erzsébet sétányt.