Templomok
Intézmények

> KERESZTELÉSI KÉRELEM

> ELSŐÁLDOZÁS KÉRELEM

> BÉRMÁLKOZÁS KÉRELEM

------------------------------

Adószám:
19982854-1-06

Bankszámlaszám:

10700062-66952396-

51100005

ruzsa

ottomos

pusztamerges

Irgalmasság

 

 

Az Isteni Irgalmasság litániája

 

             Fausztina nővér naplójának kifejezéseiből a lelkiatya összeállította az Isteni Irgalom litániáját, amelyet magánimaként bárki használhat, mert sok nyelven megjelent már egyházi jóváhagyással.

 

Uram, irgalmazz!

Uram, irgalmazz!

Krisztus, kegyelmezz!

Krisztus, kegyelmezz!

Uram, irgalmazz!

Uram, irgalmazz!

Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket!

Krisztus, hallgass meg minket!

 

 

Mennybéli Atya Isten,

Irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiú Isten,

Irgalmazz nekünk!

Szentlélek Úristen,

Irgalmazz nekünk!

Szentháromság egy Isten,

Irgalmazz nekünk!

 

 

Isteni Irgalom, a Teremtő fenséges tulajdonsága,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, a Megváltó legnagyobb tökéletessége,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, a Megszentelő végtelen szeretete,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, a Szentháromság felfoghatatlan titka,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, a Magasságbeli legnagyobb hatalmának kifejezése,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, aki megnyilvánulsz az égi szellemek teremtésében,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, aki a semmiből hívsz létre minket,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, aki átöleled a világegyetemet,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, aki halhatatlan élettel láttál el minket,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, aki megvédsz minket a megérdemelt büntetéstől,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, aki felemelsz minket a bűn nyomorúságából,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, aki megigazulttá teszel minket a Megtestesült Igében,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, aki Krisztus sebeiből áradsz,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, aki kitörsz Jézus Szentséges Szívéből,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, aki a legszentebb Szűz Máriát, mint az Irgalom Anyját adtad nekünk,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, aki megmutatkozol az isteni titkok kinyilatkoztatásában,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, aki kinyilvánulsz az egyetemes Egyház megalapításában,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, akit a szentségek elrendelése magában foglal,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, akit az emberiség elnyert a keresztség és bűnbánat szentségében,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, akit ajándékul kaptunk az Oltáriszentségben és az egyházi rend szentségében,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, aki megmutatkozol abban, hogy minket meghívsz a szent hitre,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, aki kinyilvánulsz a bűnösök megtérésében,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, aki megnyilvánulsz az igazak megszentelésében,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, aki beteljesülsz a szentéletűek tökéletesítésében,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, a betegek és szenvedők számára az egészség forrása,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, az aggódó szívek vigasza,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, a reménytelenségben szenvedő lelkek reménye,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, aki mindig és mindenhová elkísérsz minden embert,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, aki megelőzöl minket kegyelmekkel,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, a haldoklók békéje,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, a tisztító helyen szenvedő lelkek felfrissítője és enyhítője,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, a boldogok égi gyönyörűsége,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, minden szentnek koronája,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, a csodák kimeríthetetlen forrása,

Bízunk benned!

 

 

Isten Báránya, aki megmutattad irántunk legnagyobb irgalmadat azáltal, hogy megváltottad a világot a kereszten.

Kegyelmez nekünk!

Isten Báránya, aki irgalmasan felajánlod magadat értünk minden szentmisében.

Hallgass meg minket!

Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit kimeríthetetlen irgalmad által.

Irgalmazz nekünk!

 

 

Uram, irgalmazz!

Uram, irgalmazz!

Krisztus, kegyelmezz!

Krisztus, kegyelmezz!

Uram, irgalmazz!

Uram, irgalmazz!

 

P. Az Úr gyengéd irgalma van minden művén.

H. Mindörökké énekelem majd az Úr irgalmát.

Könyörögjünk!

            Isten, akinek irgalma végtelen, és akinek részvét-kincsei kimerít hetetlenek, nézz ránk kegyesen, és növeld bennünk irgalmadat úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatásokban se essünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te Szent Akaratodhoz igazodjunk, amely maga az irgalom. A mi Urunk Jézus Krisztus, az Irgalom Királya által, aki veled és a Szentlélekkel együtt mindörökké irgalmas. Amen.

Kilenced az isteni irgalmasság előtt

 

            1937. augusztus 10-én írja naplójában Fausztina nővér:

            ,,Azt kívánom -- mondta az Úr -- hogy ez alatt a kilenc nap alatt vezesd a lelkeket irgalmasságom forrásához, hogy ott erőt, bátorságot és kegyelmet találjanak ehhez az élethez, és főleg haláluk órájára. Mindennap a lelkeknek más csoportját vezesd hozzám. Én elmerítem őket irgalmasságomban, bevezetem őket Atyám házába. Ez a te feladatod ebben az életben és a következőben.''

            ,,Az isteni irgalmasság kilencede, amelynek leírására Jézus adott nekem utasítást nagypénteken kezdődik, az irgalmasság ünnepének előkészítéseként.'' (Ezt a kilencedet azonban bármikor máskor is elvégezhetjük.)

 

            Első nap: Imádkozzunk Isten irgalmasságáért az egész emberiség számára, de főleg a bűnösökért.

            Irgalmas Jézus, akinek sajátja hogy irgalmas vagy irántunk és megbocsátasz nekünk, ne tekintsd bűneinket, hanem a bizalmat, amelyet végtelen jóságodba helyezünk. Fogadj be mindnyájunkat irgalmas Szívedbe, és ne engedj onnan senkit sem eltávozni az egész örökkévalóságon át. Arra a szeretetre hivatkozva kérjük ezt tőled, amely egyesít téged az Atyával és a Szentlélekkel, a felfoghatatlan Szentháromság egységében.

            Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség.

            Örök Atya, tekints le kegyesen az egész emberiségre, és főleg a szegény bűnösökre, akiknek egyetlen reménye a te Fiadnak és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak legirgalmasabb Szíve. Az ő fájdalmas szenvedése által mutasd meg nekünk irgalmadat, hogy az örökkévalóságon át dicsőíthessük mindenhatóságodat. Amen.

 

            Második nap: Imádkozzunk a papokért és szerzetesekért, akiken keresztül Isten irgalma leszáll az egész emberiségre.

            Irgalmas Jézus, akitől minden jó származik, növeld kegyelmeidet a papok és szerzetesek lelkében, hogy ők méltóképpen és gyümölcsözően töltsék be feladatukat szőlődben, szavukkal és példájukkal mindenkit megfelelő áhítatra serkentve Isten irgalmassága iránt az egész örökkévalóságban.

            Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség.

            Örök Atya, tekints le kegyesen a szőlődben dolgozók sokaságára -- a papok, testvérek és nővérek lelkére, akik Fiad és a mi Urunk, Jézus Krisztus szeretetének különös tárgyát képezik. Add rájuk hatalmas áldásod kegyelmét és add meg nekik a világosságot, hogy kellőképpen vezethessék a híveket az üdvösség útján, levonva rájuk irgalmadat. Amen.

 

            Harmadik nap: Imádkozzunk a keresztény hívekért.

            Irgalmas Jézus, aki Isten irgalmasságának kincstárából bőségesen adod mindenkinek kegyelmeidet, fogadj be minden keresztény hívet irgalmas Szívedbe, és ne engedd, hogy onnan eltávozzanak az örökkévalóságon keresztül. Kérjük tőled ezt arra a szeretetre hivatkozva, amely egyesít téged az Atyával, a Szentlélekkel és a felfoghatatlan Szentháromsággal.

            Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség.

            Örök Atya, tekints le kegyesen a hívek lelkére, mint Fiad szeretett örökségére, és az ő fájdalmas szenvedéséért add áldásodat rájuk és vedd körül őket szakadatlan gondosságoddal. Add, hogy sose veszítsék el a szent hit szeretetét és gazdagságát, hanem megdicsőítsék határtalan irgalmadat az angyalok és szentek sokaságával együtt az örökkévalóságon át. Amen.

 

            Negyedik nap: Imádkozzunk a pogányokért és hitetlenekért, akik még nem ismerik Isten irgalmasságát.

            Irgalmas Jézus, a világ világossága, fogadd be irgalmas Szívedbe a pogányok és hitetlenek lelkét, akik még nem ismernek téged. Kegyelmed fénye világítsa meg őket, hogy velünk együtt dicsérjék irgalmad csodáit az örökkévalóságon át.

            Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség.

            Örök Atya, tekints le kegyesen a pogányok és hitetlenek lelkére, akik még nem ismerik Fiadnak és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak legirgalmasabb Szívét. Vondd őket az evangélium világosságának közelébe, hogy megismerhessék, mily nagy boldogság téged szeretni és irgalmadat dicsőíteni az örökkévalóságon át. Amen.

 

            Ötödik nap: Imádkozzunk a tévhitűekért.

            Irgalmas Jézus, aki magad vagy a jóság és nem utasítod vissza a világosságot azoknak, akik alázatosan keresnek, fogadd be legirgalmasabb Szívedbe a tévhitű lelkeket. Világosságoddal vondd be őket az Egyházzal való egységbe, hogy velünk együtt dicsérhessék irgalmad nagylelkűségét az örökkévalóságon át.

            Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség.

            Örök Atya, tekints le kegyesen a tévhitűek lelkére, és amikor vissza--élve kegyelmeddel makacsul kitartanak tévedéseikben, s eltékozolják ezt a kincset, ne nézz gonoszságukra, hanem -- megemlékezve Fiad szeretetéről és keserves szenvedéséről, s arról, hogy szenvedése előtt oly buzgón kért téged: ,,Hogy mindnyájan egyek legyenek'' -- add, hogy ezek a lelkek, amily gyorsan csak lehet, visszatérjenek ehhez az áldott egységhez, és velünk együtt dicsérjék mindörökké irgalmadat. Amen.

 

            Hatodik nap: Imádkozzunk a kisgyerekekért és a gyermekded lelkekért.

            Irgalmas Jézus, aki azt mondtad: ,,Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű,'' fogadd be legirgalmasabb Szívedbe a kisgyermekek lelkét, és azokat, akik hozzájuk hasonlóan szelídekké és alázatosakká váltak, és ezáltal elbűvölik az eget, mint valami illatos koszorú égi Anyád trónja előtt. Add, hogy ők állandóan Szent Szívedben tartózkodjanak, és ott állandóan dicsérjék Isten irgalmát.

            Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség.

            Örök Atya, tekints le kegyesen a kisgyermekekre és a szelíd és alázatos lelkekre, akik leginkább hasonlóvá váltak szeretett Fiadhoz, és akik erényeinek illata felszáll trónusod zsámolyához. Irgalmasság Atyja, kérünk téged ezek iránt a lelkek iránt érzett szeretetedre és a gyönyörűségre, amelyet bennünk lelsz, áldj meg minket és az egész világot, hogy mi mindnyájan szüntelenül dicsérjük irgalmasságodat. Amen.

 

            Hetedik nap: Imádkozzunk mindazokért, akik tisztelik Isten irgalmasságát és táplálják a beléje vetett bizalmat, ezáltal mintegy élő képévé válnak Jézus legirgalmasabb Szívének.

            Irgalmas Jézus, akinek irgalmas Szíve maga a szeretet, fogadd be Szívedbe azokat a lelkeket, akik különösképpen Isten irgalmassága tiszteletének szentelik magukat. Dicsérve az Ő nagyságát, ezek a lelkek, akiknek igazi és hatalmas ereje magától Istentől származik, az egész emberiség szenvedésének terhét meg akarják osztani és vállukon kívánják hordozni veled együtt, a kínokon és viszontagságokon keresztül. Takard be őket állandóan növekvő irgalmaddal és erősítsd őket mindig az erősség, türelem és kitartás kegyelmével.

            Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség.

            Örök Atya, tekints kegyesen azokra a lelkekre, akik különös gyengédséggel dicsérik és tisztelik irgalmadat, akik ajkáról dicshimnuszok áradnak és akiknek keze tele van az irgalmasság cselekedeteivel. Kérünk téged, mutasd meg nekik állandóan növekvő irgalmadat a remény mértékében, amelyet beléd helyeznek, és az ígéret szerint, hogy mindig, de főleg haláluk óráján megvéded őket, mint saját dicsőségedet. Amen.

 

            Nyolcadik nap: Imádkozzunk a tisztítótűzben levő lelkekért, akik eleget tesznek Isten igazságosságának, hogy Krisztus vérének irgalmas áradata csökkentse és megrövidítse szenvedésüket.

            Irgalmas Jézus, aki azt mondottad: ,,Legyetek irgalmasok, amint mennyei Atyátok is irgalmas,'' kérünk, fogadd be legirgalmasabb Szívedbe a tisztítótűzben szenvedő lelkeket, akik ott törlesztik adósságukat Isten igazságossága iránt. A vér és víz áradata, ami isteni Szívedből tört elő, oltsa ki a tisztítótűz lángjait, hogy ott is megdicsőüljön irgalmad végtelen hatalma.

            Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség.

            Örök Atya, tekints le kegyesen a tisztítótűzben szenvedő lelkekre, és a mi Urunk, Jézus Krisztus fájdalmas szenvedése által, és a keserűségért, ami kicsordult Szentséges Szívéből abban az órában, szánd meg azokat, akik most igazságod alá vannak vetve. Kérünk téged, tekints rájuk leginkább szeretett Fiad és a mi Urunk sebein keresztül, akinek irgalma felülmúlja igazságosságodat. Amen.

 

            Kilencedik nap: Imádkozzunk a lanyha lelkekért, akik a Getszemáni kertben rettenetes szenvedéseket okoztak a mi Urunknak.

            Irgalmas Jézus, aki maga a jóság vagy, vezess legirgalmasabb Szívedbe minden lanyha lelket, akik rothadó hullák módjára undorral és utálattal töltöttek el téged az Olajfák kertjében. Vesd be őket legtisztább szereteted tüzébe és olvaszd fel jeges hidegségüket, hogy ezentúl a buzgóság mindinkább növekvő tüze lángoljon bennük és örökké dicsérjék határtalan irgalmadat.

            Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség.

            Örök Atya, tekints kegyesen a lanyha lelkekre, akik valaha az Olajfák kertjében kicsikarták Szívedből a fájdalmas panaszt: ,,Távozzék tőlem ez a pohár,'' Kérünk téged ugyanannak a leginkább szeretett Fiadnak és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak keserves szenvedésére, és háromórás haláltusájára a kereszten, gyújts lángra ezekben a lelkekben új buzgóságot dicsőségedért, és töltsd meg szívüket igazi szeretettel, hogy így feléledve véghezvihessék a földön az irgalmasság cselekedeteit és dicsőíthessék Isten irgalmasságát az örökkévalóságon át. Amen.

Az Isteni Irgalmasság dicsőítése

Isten szeretete a virág- irgalom pedig a gyümölcs. Olvassák a kétkedő lelkek e sorokat az irgalmasságról, s változzanak bizakodóvá!

Az Atya öléből fakadó Isteni Irgalom- bízom benned.

Isten irgalma, Isten legfőbb tulajdonsága- bízom benned.

Isten irgalma, felfoghatatlan titok- bízom benned.

Isten irgalma, a Szentháromság titkából fakadó forrás- bízom benned.

Isten irgalma, kikutathatatlan az angyali és emberi elmék előtt- bízom benned.

Isten irgalma, melyből minden élet és boldogság fakad-, bízom benned.

Isten irgalma, mely felér az egekig - bízom benned.

Isten irgalma, csodák és titkok forrása- bízom benned.

Isten irgalma, mely átfogja a világmindenséget-, bízom benned.

Isten irgalma, mely leszállt a földre a megtestesült Ige személyében- bízom benned.

Isten irgalma, mely Jézus Szívének feltárt sebéből árad- bízom benned.

Isten irgalma, mely Jézus Szívében lakozol számunkra, de különösen a bűnösök számára- bízom benned.

Isten irgalma, mely megfejthetetlen az Oltáriszentség alapításában - bízom benned.

Isten irgalma, mely megnyilvánult az Egyház alapításában- bízom benned.

Isten irgalma, a keresztség szentségében - bízom benned.

Isten irgalma, kiengesztelődésünkben Jézus Krisztus által- bízom benned.

Isten irgalma, mely egész életünkben elkísér - bízom benned.

Isten irgalma, mely főleg halálunk óráján véd, meg minket- bízom benned.

Isten irgalma, mely az örök élettel ajándékoz, meg minket- bízom benned.

Isten irgalma, mely életünk minden pillanatában mellettünk áll - bízom benned.

Isten irgalma, mely megvéd bennünket a pokol tűzétől-, bízom benned.

Isten irgalma, a megrögzött szívű bűnösök megtérésében- bízom benned.

Isten irgalma, melyet csodálnak az angyalok, s fel nem foghatnak a szentek-, bízom benned.

Isten irgalma, kikutathatatlan az Isteni titokban - bízom benned.

Isten irgalma, mely felemel minden nyomorúságunkból-, bízom benned.

Isten irgalma, boldogságunk és örömünk forrása- bízom benned.

Isten irgalma, mely bennünket a semmiből életre hív- bízom benned.

Isten irgalma, mely keze minden művét átfogja- bízom benned.

Isten irgalma, mely mindent, ami van, és ami lesz, megkoronáz- bízom benned.

Isten irgalma, melyben mindnyájan elmerülünk - bízom benned.

Isten irgalma, megkínzott szívek édes vigasza - bízom benned.

Isten irgalma, kétségbeesett lelkek egyetlen reménye- bízom benned.

Isten irgalma, szívek pihenője, rémületben béke- bízom benned.

Isten irgalma, a szent lelkek gyönyörűsége és elragadtatása- bízom benned.

Isten irgalma, reménytelenségben is bizalomra indító - bízom benned. (949).

Ó, örök Isten, akinek irgalma kifürkészhetetlen, s kegyelmének kincse kimeríthetetlen, tekints ránk kegyesen, és gyarapítsd bennünk irgalmadat, hogy nehéz időkben ne essünk kétségben, s lelkünkben ne törjünk össze, hanem nagy bizalommal adjuk át magunkat szent akaratodnak, ami maga a szeretet és az irgalom (950).

Ó, felfoghatatlan, kimeríthetetlen Isteni Irgalom! Ki tud téged méltón tisztelni, dicsérni? Te vagy a mindenható Isten legfőbb tulajdonsága, a bűnös ember édes reménysége (951).