Templomok
Intézmények

ruzsa

ottomos

pusztamerges

Iroda

cimer6786 Ruzsa
Szent István út. 1-3
Negyela Zoltán atya száma: 0630 157-8202
e-mail: plebaniahivatal@gmail.com
             nzoltanatya@gmail.com


A közösségi házban kialakított irodában megbeszélés alapján Negyela Zoltán plébános fogadja a feleket.

Szentségek
A szentségek megszentelik az embereket, építik Krisztus testét, megadják az Istennek kijáró tiszteletet, s mint jelek a tanítást is szolgálják. A hitet nemcsak föltételezik, de szavakkal és anyagi valósággal táplálják, erősítik és ki is fejezik, ezért a hit szentségeinek mondhatók. Megadják a kegyelmet, ugyanakkor nagyon jól föl is készítik a hívőket, hogy ezt a kegyelmet gyümölcsözően fogadják, helyesen tiszteljék Istent és gyakorolják a szeretetet (vö. SC 59).
Keresztség (lat. baptismus): az első és legfontosabb szentség, mely megnyitja az utat a többi szentségek felé, általa az ember megszabadul a bűnöktől, Isten gyermekévé születik újjá, és eltörölhetetlen jeggyel Krisztushoz hasonlóvá válva az Egyház tagja lesz.
A keresztséget fogadó fehér ruhája azt fejezi ki, hogy a megkeresztelt "Krisztust öltötte magára" (Gal 3,27): vele együtt új életre támadott. A húsvéti gyertyáról meggyújtott keresztelési gyertya annak jele, hogy Krisztus megvilágosította a megkereszteltet, aki ezáltal Krisztussal együtt "a világ világossága" lett (Mt 5,14). Az újonnan megkeresztelt az egyszülött Fiúban most már Isten gyermeke.
A keresztség szentségének felvételéhez szükséges:
0-6 éves korig - legalább az egyik szülő beleegyezése, formanyomtatvány kitöltése, keresztszülő (római katolikus vallású legyen - ha nem Ruzsán, Pusztamérgesen vagy Öttömösön keresztelték, akkor igazolás szükséges).
7-éves kortól a hitoktatáson való aktív részvétel és a szentmisék rendszeres látogatása.
A felnőtt keresztelő 1-2 éves tanfolyam (hitismerettől függően).

Bérmálás (lat. confirmatio, "megerősítés"): I. a Szentlélek közlésének szentsége, mely a keresztségben kapott újjászületést, a megváltás misztériumába való beavatást elevenné, hatékonnyá teszi. A bérmálkozó: a bérmálás szentségében részesülő hívő. - A hatályos jog szerint érvényesen lehet bérmálkozó minden olyan katolikus, aki meg van keresztelve, és még nincs megbérmálva (889.k. 1.§). Halálveszély esetét kivéve megengedetten lehet bérmálkozó, aki esze használatával rendelkezik és: 1. bérmálási előkészületben részesült; 2. megfelelően fölkészült; 3. meg tudja újítani keresztségi fogadalmát (889.k. 2.§). A bérmálkozónak bérmanevet és bérmaszülőt kell választania. Bérmaszülőség feltételei: a bérmálkozó válassza ki, 16 évnél idősebb legyen, szentségi életet éljen, ne álljon egyházi büntetés alatt. Nem lehet a bérmálkozó szülője.

Oltáriszentség (lat. Sacramentum Altaris): az Eucharisztia neve amiatt, hogy az oltáron jelenik meg, és az oltáron lévő tabernákulumban őrizzük.
Elsőáldozás feltétele: a keresztelkedés, felkészítő alkalmakon való részvétel (hittan) és a rendszeres miselátogatás.

Betegek kenete, szent kenet, utolsó kenet (lat. unctio infirmorum): a betegek szentsége, a hetedik a hét szentség közül. - Általa a beteg a Szentlélek kegyelmét kapja, amely az egész embert segíti és tökéletesíti: megerősíti az Istenbe vetett bizalomban, erőt ad a kísértések ellen, s alkalmassá teszi arra, hogy betegségét erős lélekkel viselje, sőt, küzdjön egészségéért, ha az szolgál üdvösségére, illetve kérje és elfogadja a jó halál kegyelmét, ha Istennek ez az akarata. Az élők szentsége és a holtak szentsége egyszerre.

Házasság: egy férfi és egy nő egész életre szóló, szabad akarattal vállalt szövetsége, mely természete szerint a házasfelek javára, gyermekek nemzésére és nevelésére irányul. A házasságkötést jegyes vizsgálat és jegyes oktatás előzi meg.

Szentelmények

A szentelmények (lat. sacramentalia): az Egyház által alapított szent jelek, melyek a szentségekkel analóg módon lelki hatásokat jeleznek és érnek el az Egyház könyörgése folytán (1166.k.).

Házszentelés, házáldás (lat. benedictio domorum): lakóház, lakás megáldása. - 1. Vízkereszt (jan. 6.) napján, illetve hetében a pap szenteltvízzel meghinti a lakásokat, házakat. Az ajtó szemöldökfájára (szentelt) krétával fölírja az évszámot és a 3 betű a latin áldásformula kezdőbetűi: Christus Mansionem Benedicat ("Krisztus áldja meg e házat"). Végeznek ugyanilyen módon házszentelést a lakás fölújítása vagy a ház fölépülése után is. - A népi hagyomány a házszentelésnek gonoszűző jelleget tulajdonít.

Balázsáldás, balázsolás: Szt. Balázs napján (febr. 3.) két (régebben X, ma Y alakban összekötött) gyertyával adott áldás "torokbetegség és minden más baj" ellen. - Balázst Keleten a görögök már a 6. században a torokbaj ellen védő szentként tisztelték, s gyertyát ajánlottak föl gyógyulásukért.