Templomok
Intézmények

ruzsa

ottomos

pusztamerges

Hírek, aktualitások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

A pusztamérgesi Nagyboldogasszony templom szentelése

 

 

 

 

Bővebben...

Katolikus bálat rendeztek Ruzsán

Bővebben...

Harmincöt éves a ruzsai templom

Bővebben...

 
 

Újabb lengyel ereklyével gazdagodik a ruzsai Urunk Színeváltozása-templom

A cikk megtekintéséhez kattintson a képre

A Wawel plébánosa adta át Szent Hedvig csontereklyéjét a ruzsai Zoltán atyának

A cikk megtekintéséhez kattintson a képre
 

Ünnepi miserend

A galéria megtekintéséhez kattintson a képre

Karácsonyi köszöntő

A galéria megtekintéséhez kattintson a képre
 
 
 
 
 
Templomi díszkivilágítással és új kereszt állításával ünnepelték Öttömösön az egyházközség 85. évfordulóját
A hír megtekintéséhez kattintson a képre
Ünnepre készül az öttömösi egyházközség
A hír megtekintéséhez kattintson a képre

 

Boldog Apor Vilmos inge érkezik Pusztamérgesre

 

Boldog Apor Vilmos ereklyével gazdagodik a hamarosan megújuló pusztamérgesi templom

 

 

Kedves Testvérek!

Továbbra is lesz Szentmise templomainkban!

A kormányrendelettel összhangban az alábbiakban idézzük a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia útmutatását, melyet vegyünk komolyan!

„A járványhelyzet romlása és a várható további korlátozások miatt november 9-én, hétfőn a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia újabb közleményt adott ki, mely a latin szertartású egyházmegyékre érvényes – visszavonásig.

A rábízottakért érzett felelősségtől vezérelve a Covid-19-járványhelyzet alakulása miatt, figyelembe véve a járványügyi szakemberek véleményét, Egyházunk sajátosságait szem előtt tartva visszavonásig a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a mellékelt közleményt adta ki:

1. A koronavírus miatt meghirdetett veszélyhelyzetben a templomok mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat továbbra is nyitva tartjuk. Szentmisék is tarthatóak, de azok csak úgy végezhetőek, hogy a hatósági kijárási korlátozásokkal összhangban maradjanak. Felelősen és körültekintően kell eljárni.

2. A jelenlegi kivételes helyzetben is érvényesek a Katekizmusban (KEK 2183.) és az Egyházi Törvénykönyvben (CIC 1248. k. 2. §) található előírások, amelyek szerint ha valaki számára súlyos okból lehetetlenné válik az eucharisztikus ünneplésben való részvétel, igen ajánlatos, hogy helyette töltsön kellő időt imádsággal – a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével vagy más imával, elmélkedéssel – egyénileg vagy a családban. Bár a szentmisén való részvétel nem helyettesíthető, több helyen van online vagy televíziós miseközvetítés, hogy megerősítést, vigasztalást és bátorítást nyerjenek azok, akik most nem tudnak részt venni vasárnapi és ünnepnapi szentmisén. A közvetítések rendjéről felületeinken folyamatosan tájékoztatást adunk.

3. A szentmisén való részvétellel kapcsolatban az általános morális elvek továbbra is érvényesek. Kérjük, hogy aki betegnek érzi magát, önmaga és mások védelmében érezze lelkiismereti kötelességének, hogy mielőbb orvoshoz forduljon, és ne menjen közösségbe. Idősebb, veszélyeztetett, illetve beteg testvéreink, továbbá azok, akik kötelességüket teljesítik, beteget ápolnak, nagyon idős vagy veszélyeztetett személlyel laknak együtt, hatósági karanténban vannak, jogosan félnek a közösségben való megjelenéstől, ezért mentesülnek a szentmisén való személyes részvétel kötelezettsége alól. Nyomatékosan kérjük őket, hogy maradjanak otthon.

4. Felmentést adunk mindazoknak is, akik úgy érzik, hogy számukra a szentmisén való személyes részvétel veszélyt hordoz magában (CIC 87. k. 1. §., 1245. k.).

5. Plébániai oktatásokat, közösségi összejöveteleket szoros kivételektől eltekintve – amelyek során azonban követni kell az aktuális járványügyi és gyülekezési előírásokat – csak online formában tartsanak meg.

6. Templomainkban, egyházi intézményeinkben és plébániáinkon, valamint a szentségkiszolgáltatásban, illetve oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben továbbra is mindenben kövessék a vonatkozó járványügyi előírásokat.

7. A plébániai és a szerzetesközösségeket továbbra is bátorítjuk, hogy – a járványügyi hatóságok előírásainak megtartása mellett – folytassák az imát a járvány érintettjeiért.

Az Egyházi Törvénykönyv 838. kánonja értelmében az egyes megyéspüspökök, illetve akik a jogban velük egyenlő elbírálás alá esnek, ettől eltérő rendelkezéseket is hozhatnak.

Jelen rendelkezés Magyarország latin szertartású egyházmegyéire érvényes.

Imáinkkal és példánkkal erősítsük a bizalmat Istenben és egymásban, és különösen is figyeljünk egymásra, főleg beteg és idős embertársainkra. Idős paptestvéreinket tisztelettel kérjük, hogy ebben a helyzetben fokozottan vigyázzanak egészségükre, a fiatalokat pedig buzdítjuk, hogy legyenek segítségükre.

Budapest, 2020. november 9.
                                                                                          a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia”

 

 


 

Elhelyezték Boldog Brenner János ereklyéjét az öttömösi templomban

Tovább a hírhez >>>

Szt. Fausztina ereklye elhelyezése

A galéria megtekintéséhez kattintson a képre.

Szt. István Király ünnepe

A galéria megtekintéséhez kattintson a képre.

Hittanos tábor - 2019.

A galéria megtekintéséhez kattintson a képre.


Szent Fausztina nővér ereklyéje a ruzsai templomban

Lengyel-magyar szentmise keretében helyezték el Szent Fausztina ereklyéjét a Csongrád megyei Ruzsa katolikus templomában augusztus 17-én, szombaton.

tovább >>> 

Minden embernek meg kell tanulnia ragyogni - Székely János felszentelte az öttömösi templomot
 


Katolikus bál 2019
 

A ruzsai Urunk Színeváltozása Plébánia és Ruzsa Község Önkormányzata sok szeretettel hív és vár mindenkit a 2018. október 21-én, vasárnap 16 órakor kezdődő ünnepi szentmisére, melynek szónoka  Excellenciás Dr. Veres András, győri püspök, a Magyar Püspöki Konferencia elnöke lesz. A szentmise Ruzsán, a Tömörkény téren kerül megrendezésre, majd ezt követően gyertyás körmenettel kísérjük az ereklyét, melynek ünnepi elhelyezése a templomban történik.

Már az ünnep is nagy jelentőséggel bír, hiszen 40 évvel ezelőtt, 1978. október 22-én mutatta be II. János Pál pápa székfoglaló szentmiséjét. Ebből kifolyólag fogalmazódott meg a gondolat, hogy Magyarországon belüli plébániák, akik rendelkeznek Szent II. János Pál pápa ereklyével, alakítsanak ki úgynevezett testvér-plébánia kapcsolatot.  Ennek a legmegfelelőbb időpontja október 21-én lenne. Célunk, hogy évente valahol, Szent II. János Pál pápa tiszteletére egy zarándoklatot hozzunk létre, melyen valamennyi testvér-települési plébánia részt venne, de mindig máshol. Így a hívek is, és mi is gazdagodnánk, közben megismernénk egymást, hazánkat. Ezért a szentmise közben kerül aláírásra több plébánia között a testvér-plébániai megállapodás is, szemléltetve, hogy közös a célunk.

Az ünnepségre nagy valószínűséggel Stanislaw Dziwisz bíboros, nyugalmazott krakkói érsek is tiszteletét teszi, vagy az általa küldött legátus tolmácsolja majd üdvözletét. Mindenkit szeretettel várunk.


 

SZÜLŐI NYILATKOZAT LETÖLTÉSE >>>


Kedves Ruzsaiak! Kedves Hívek!

Bizonyára tudják, hogy templomunk az idei évben ünnepli felszentelésének 30-ik évfordulóját. Ezen ünnepi aktusra készülünk immáron közel 3 éve. Plébánia épületének rendbehozatala kívül-belül szinte teljes mértékben megtörtént a szigetelésekkel együtt. A plébániához tartozó közösségi ház épületének belső része is kialakításra került. A sekrestye is sikeresen megújult, persze kivételt az ablakok cseréje képez csupán. A templom kerítése is átalakult és lassan az udvar is kezd kirajzolódni a maga szépségében. Csupán még a templom maradt hátra. Rengeteg sebből vérzik, hiszen rosszak a nyílászárók, festeni kellene a fából kialakított mennyezetet, hiszen 30 éve nem volt festve, a járólap is itt-ott megkopott, a padokon a lakk is igen elhasználódott, s nem is beszélve az ablakokról, a harangokról és a haranglábról, mely önálló témát képezne. Apródonként együtt már három év alatt is rengeteg mindent megvalósítottunk, s most újra megtehetjük. Harminc éve egy templomot építettünk és rendeztünk be, most csak fel kellene újítanunk és karban kellene tartanunk.

Tisztelt Lakosok!

Tudom, hogy az itt leírtak rengeteg pénzt és energiát hordoznak magukban. Igyekeztem itt létem alatt több pályázatot is benyújtani a templommal kapcsolatban, de sajnos nem értek célt. Viszont a templom és a hozzá tartozó épületek elsősorban a híveké, a ruzsaiaké. Ezért is merem Önöket kérni évről évre, hogy együtt tudjuk megvalósítani dolgokat. Az idei évben a az Egyházközség a következő célokat tűzte ki megvalósításra:

  • a közösségi ház ajtóinak a festése (7+8 db ajtó)
  • a templom ajtóinak a festése (10 db ajtó)
  • a plébánia ablakainak a festése (8 db ablak)
  • a templompadok lecsiszolása és lakkozása
  • a templom járólapjainak csiszolása
  • a harangok állapotának felmérése, esetleges javítás

és végül a 30-ik évforduló alkalmával a plébánia rövid történetének megírása és annak kiadása.
Ezekhez kérünk technikai és anyagi segítséget. Hiszem, hogy együtt meg tudjuk valósítani mindezt. Nekünk végesek az erőforrásaink, ezért is fordulok Önökhöz, mint lakosokhoz, és mint magánszemélyekhez is. Segítsenek, hogy mi is fel tudjuk mutatni valamit, s meg tudjuk mutatni a többi településnek, hogy Ruzsán mennyire fontos a templom, még 30 elteltével is. Akik nagyobb adománnyal támogatják a templom felújítását, azok nevével a templomban egy táblát helyezünk el ünnepélyes körülmények között.

Végül pedig ez úton szeretetném kifejezni őszinte és hálás köszönetem, hogy az elmúlt évben is támogattak minket, s plébániánk, templomunk új külsőt kaphatott az önök segítségével. Egy községben, egy közösségben ugyanazon célért fáradozunk. Köszönöm, hogy együtt tudjuk megvalósítani.

Bízva segítő szándékukban, Isten áldását kérem életükre, munkájukra.
Negyela Zoltán
plébániai kormányzó