y

Templomok
Intézmények

> KERESZTELÉSI KÉRELEM

> ELSŐÁLDOZÁS KÉRELEM

> BÉRMÁLKOZÁS KÉRELEM

------------------------------

Adószám:
19982854-1-06

Bankszámlaszám:

10700062-66952396-

51100005

ruzsa

ottomos

pusztamerges

Üdvözöljük az Urunk Színeváltozása Plébánia oldalán!


 

Adventi Lelkigyakorlat 2019

A galéria megtekintéséhez kattintson a képre.

 

 

Urunk Színeváltozása Templom

Szentmise : vasárnap 10 óra
hétfőn az idősek otthonában 15 órakor


 

 

 

 

 

Kisboldogasszony - Öttömös

Szentmise: vasárnap 11.30 óra

 

 

 

 

 

 

Nagyboldogasszony - Pusztamérges

Szentmise: vasárnap 8.30 óra

Minden első pénteken reggel 8.00 kor van szentségkitétellel és egész napos szentségimádás 16.00 óráig

 

 

 

Plébános: Negyela Zoltán

Szül.: Szabadka, 1986. , Papsz.: 2010. június 19. Szeged.

Segédlelkész:
2010-től Gyulán, 2011-től Csongrádon, 2012-től Szentesen.
2013-tól plébániai kormányzó Ruzsán.
2017-től a Magyar Kánonjogi Társaság tagja.

Tanulmányok:
Katekéta-lelkipásztori munkatárs BA szak (Eger-Szeged) 2009.
Hittanár-nevelőtanár MA szak (Szeged) 2012.
Katolikus Kánonjogász MA szak (Budapest) 2012.
Katolikus Teológus (Szeged) 2013.
Pasztorális tanácsadó - Karitásztudomány MA szak (Szeged) 2014.
Teológiai Bakkalaureátus  (Szeged-Budapest) 2015.
Közokt. vezetői pedagógusi szakvizsga (Szeged)  2016.
Kánonjogi szaklicenciátus (Budapest) 2016.
Gyakorlatvezető mentorpedagógus szakvizsga  (Szeged) 2017
Tanügyigazgatási pedagógusi szakvizsga - Budapest 2019.

Ösztöndíjak:

Köztársasági Ösztöndíj 2008/2009

Köztársasági Ösztöndíj 2009/2010

Campus Mundi Ösztöndíj - RÓMA 2018

Campus Mundi Ösztöndíj - RÓMA 2019.


Ruzsai Egyházközségi Képviselő Testület tagjai:

Bodor Ibolya 
Chiliciuc Valér Valentin 
Csúcsné Király Renáta 
Greguss Ferencné
Kiss Ferenc
Kovács Károly 
Kuris István László
Míg Vendel
Sánta Gizella
Szécsi Mónika 
Sztarek Sándorné
Tanács István 
Tanács Józsefné 
Tikviczki Sándor 
Tóth László   


Pusztamérgesi Egyházközségi Képviselő Testület tagjai:

Daka Jánosné
Kuris István László 
Ótott-Kovács Benő 
Rácz Katalain
Szekeres Gáborné 
Szekeres Mária
Vincze Lászlóné


Öttömösi Egyházközség Képviselő Testület tagjai:

Csonkáné Batiz Bernadett
Dobó Istvánné 
Huszta Mátyásné 
Juhász László 
Kuris István László 
Tabit Brigitta  
Papp Ferencné

 

Az éjféli szentmise minden évben más-más településen van megtartva: 21 órakor 22.30- kor és 00.00 órakor 

A nagyheti miserend a következőképpen alakul:

Nagycsütörtök - Öttömösön 17 órakor
Nagypéntek - Pusztamérgesen 17 órakor, Ruzsán keresztút 19 órakor
Nagyszombat - Ruzsán 20 órakor
Húsvéthétfő: 8-kor Pusztamérges, 9-kor Öttömös, 10-kor Ruzsán

November 1-én: 8.30 Pusztamérges, 11.30 Öttömös és 18 óra Ruzsán ünnepi szentmise.

November 2-án: 8-kor Pusztamérges, 9-kor Öttömös, 10 -kor Ruzsán

Templom búcsúk alkalmával és bérmálkozáskor mindig csak az adott templomban van szentmise már évtizedek óta a hívek kérésére, hogy Ők is elzarándokolhassanak.

Minden temetés előtt gyászmisét tartunk templomainkban.